Rezumate

Brosura Abstracte Conferinta de Imuno-Onco-Dermatologie, 18-21 septembrie 2019

Termenul limită pentru trimiterea rezumatelor este 30 iulie 2019.

Rezumatele redactate conform instrucțiunilor de mai jos trebuie trimise pe adresa de e-mail: sir@ivb.ro ca fișier atașat, în format .doc.

Instrucțiuni pentru pregătirea rezumatelor

Stimați participanți,  pentru a asigura calitatea și ținuta științifică a evenimentului, avem rugămintea să respectați următoarele cerințe referitoare la redactarea și expedierea rezumatelor.

  • Redactare: rezumatul va fi redactat în limba engleză, în format Word, font Times New Roman 12 pt, spațiere 1 rând, fără aliniat de paragraf și va cuprinde maximum 250 cuvinte;
  • Titlul: cu majuscule urmat de un rând gol;
  • Autorii: prenumele și numele autorilor vor fi listațe sub titlu, cu afilierea corespunzătoare scrisă cu cifre arabe, superscript, în dreptul numelui; autorul care prezintă va fi subliniat;
  • Afilierea autorilor: conform cifrelor din dreptul numelor autorilor, și va conține departamentul/secția, denumirea oficială prescurtată a instituției, orașul, țara; • rezumatul nu va fi formatat;
  • Contact: telefon, e-mail, adresă de corespondență autori;
  • Tip lucrare: pe document (colț dreapta sus) se va preciza tipul lucrării (comunicare orală – CO);
  • Salvare: rezumatul trebuie salvat cu următoarele caracteristici în denumire: numele și prenumele autorului care prezintă– titlul lucrării –indicativul de prezentare (CO).

Organizatorii asigură proiectarea lucrării de pe un calculator/laptop cu sistem de operare Windows 7/10 cu pachetul MS OFFICE. Avem rugămintea ca formatul electronic al prezentărilor orale să fie ppt sau pptx. Organizatorii nu își asumă răspunderea proiectării necorespunzătoare pentru un alt format electronic al prezentării orale și pentru alte echipamente.

Vă rugăm nu folosiți grafice și tabele în rezumat! Toate abrevierile vor fi explicate la prima utilizare în text!