Asociația de Imuno-Dermatologie din România, este asociaţia profesională şi ştiinţifică de interes general, a medicilor imuno-dermatologi din România şi din străinătate, care dobandesc calitatea de membri fondatori, membri onorifici şi membri ai acesteia prin act liber exprimat de voinţă.

Asociația de Imuno-Dermatologie vizează promovarea cercetării științifice în domeniul disciplinelor și specialităților medicale imuno-dermatologice, precum și colaborarea cu instituțiile de învățământ superior medical și din domenii înrudite, în vederea formării și  perfecționării unor specialiști cu o înaltă pregătire profesională pentru perfecționarea, modernizarea și reforma asistenței medicale în domeniul imuno-dermatologiei și ridicarea nivelului profesional și științific al membrilor săi. De asemenea, ARID își propune colaborarea cu alte instituții profesional-științifice, institute de cercetare, din țară și străinătate, în scopul asigurării sănătății publice și prevenirii bolilor imunodermatologice, prin elaborarea unor strategii specifice în colaborare cu organismele guvernamentale și neguvernamentale în probleme de ordin general.

Activitățile asociației includ organizarea de congrese naționale, conferințe, consfătuiri, simpozioane și participări, prin delegații săi, la congresele naționale și internaționale și la alte manifestări științifice. ARID organizează sesiuni de comunicări și referate științifice și publică lucrări în reviste de specialitate; organizează, singură sau împreună cu structuri recunoscute și autorizate, cursuri de specializare sau perfecționare sau studii documentare în țară și străinătate, obține și acordă burse în țară și străinătate, acordă premii și distincții pentru activitate profesional-științifice deosebite. Se afiliază la organizații naționale, regionale și internaționale de profil și  colaborează cu societăți similare din alte țări. ARID publică și distribuie, prin mijloace proprii sau pe bază de colaborare, cărți, reviste, lucrări de specialitate, materiale publicitare, documentații, traduceri din și în limba română. Colaborează cu Ministerul Sănătății în activitatea de ocrotire a sănătății în domeniul imuno-dermatologiei, precum și cu alte instituții de cercetare științifice și de învățământ superior.

dr-daniel-boda-dermatologie.fw

Conf. Univ. Dr. Daniel Boda

Conf. Univ. Dr. Daniel Boda este cadru universitar în Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, cercetător științific gradul I, cu peste 20 de ani de experiență în domeniul dermatovenerologiei. A publicat numeroase articole de specialitate, în țară și în străinătate, în domeniul bolilor cu transmitere sexuală și...

Medic Primar Dr. Adriana Diaconeasa

Dr. Adriana Diaconeasa Medic primar Dermato-venerologie Doctor în Medicină Scurt CV A absolvit Facultatea de Medicină Generală, Universitatea de Medicină și Farmacie Craiova, în anul 1998. După perioada de Rezidențiat desfășurat în cadrul Spitalului Clinic Colentina București, sub îndrumarea prof. dr. Sanda Popescu, a obţinut specializarea în Dermato-venerologie în martie...

Conf. Dr. Căruntu Constantin

Scurt CV Conferențiar universitar, Disciplina Fiziologie, Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” București. Medic dermatolog la Institutul Național de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice “Prof. N.C. Paulescu”. Training în tehnici de biologie celulară și moleculară (București, România 2003), microscopie confocală in vivo (Modena, Italia 2009 și București, România 2010)...